ANBI 2016 Kerkrentmeesters ANBI 2016 Kerkrentmeesters

In het kader van de verplichte vermelding van de ANBI regels vindt u de daartoe strekkende gegevens vindt u hier

Begroting 2018

Staat van baten en lasten 2016

 
Jaarstukken diaconie Jaarstukken diaconie

Jaarstukken diaconie
Ingevolge de ANBI verplichtingen dienen op de website van de PKN-Geldermalsen de jaarstukken van de Diaconie gepubliceerd te worden.

U vindt hier:
Het beleidsplan
Jaarrekening 2016
De begroting 2017
ANBI gegevens